Rajalta rajalle-hiihdon huoltopiste on ollut Rytingin kaupalla pitkään. Kyläseuran väki osallistuu talkoisiin. Paikalla käy neljänä hiihtopäivänä 50-80 hiihtäjää kymmenistä eri maista
Rytivaaran torpan perinnepäivässä esitellään vanhoja työtapoja.  

Toimintaa

Kylätoiminta alkoi Sarakylässä 1980-luvun alussa. Silloin perustettiin kylätoimikunta. Vattumarkkinat on järjestetty jo 26 kertaa. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Ohjelma on vaihdellut, vakiona ovat olleet metsätaitokilpailu, jumalanpalvelus ja kutsutun merkkihenkilön juhlapuhe. Torikauppiaita tulee kylän ulkopuolelta. Omaa on kuivalihavelli, jota maa-ja kotitalousnaiset keittävät markkinaväelle. Vuosittain pidetään kyläkokous, sen valitsema johtokunta hoitaa seuran käytännön asiat. Vuonna 2004 kyläseura pystytti Osaran aukeiden savottalaisten muistomerkiksi Sarakyläntien ja Lehmisuontien risteykseen parkkuupukin. Sitä kehutaan Euroopan suurimmaksi parkkuupukiksi. Metsähallitus laati merkin yhteyteen kartan noin 20 000 hehtaarin savotta-alueesta, joka sijaitsi Sarakylän ja Posion Mäntyjärven kylien välissä Livojokivarressa. Aluetta pidettiin sen syntyaikana, 1946-1970 Euroopan suurimpana yhtenäisenä hakkuuaukeana. Kyläseura osallistuu vuosittain Rajalta rajalle- hiihdon järjestelyihin talkoilemalla Rytingin huoltopisteessä neljänä päivänä hiihtoviikon aikana. Päivittäin huoltopisteellä käy 50-80 hiihtäjää jopa kymmenistä eri maista. Muutamina viime kesinä on Metsähallituksen luontopalvelut järjestänyt Syötteen kansallispuistossa Rytivaaran kruununtorpan pihapiirissä perinnepäivän. Kyläseura on osallistunut tapahtuman järjestelyihin.   
Kuvat ja teksti: Toivo Kiminki Tekninen yhteys henkilö: Pekka Leinonen +358443578259
Sarakylän alueen kyläseura

Tervetuloa

Sarakylän alueen

kyläseuran sivustolle

Soiden ja vaarojen kylä.